သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်၊ ပုဒ်မ ၆ အရပုဒ်မ ၆ အရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်သတင်းလွှာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ 6a GDPR ။

အနုပညာအရသိရသည်။ အခန်း ၁၃ 13 နှင့်အပိုဒ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအထွေထွေစည်းမျဉ်း ၂၊ ၂၀၁၆၊ 1ပြီ ၂၇ ။ ငါအကြောင်းကြားသည်

၁။ သင်၏အချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူမှာ Ariel Zgórskiဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း SmartMe Ariel Zgórskiကို Katowice, ul တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားသည်။ စိန့် Jana 1/11, NIP: 4, REGON: 6482751882

၂။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားအပိုဒ် (၆) အမှတ်အရစီမံခန့်ခွဲသူ၏လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်သတင်းလွှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ 2a GDPR ။

၃။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိသူမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှခွင့်ပြုထားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဥပဒေပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာချုပ်များအရပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

4. သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲနဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရုပ်သိမ်းသည့်တိုင်အောင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။

၅။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်တတိယနိုင်ငံများသို့လွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

၆။ သင်၏ဒေတာများကိုရယူပိုင်ခွင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်၊ ဖျက်ခွင့်၊ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းခွင့်၊ ကန့်ကွက်မှုများကိုတင်ပိုင်ခွင့်၊ သူမ၏ဆုတ်ခွာ။

၇။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းသည် ၂၀၁၆၊ 7ပြီလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအထွေထွေစည်းမျဉ်းများပါပြviol္ဌာန်းချက်များကိုချိုးဖောက်သည်ဟုခံစားရသောအခါကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့တိုင်ကြားချက်တင်ရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။

၈။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစေတနာအလျောက်ပေးအပ်သည်။

၉။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။