ဆက်ဖတ်ရန်
HomeKit, သတင်း

HomeKit ပါသည့် Bosch Smart Home သည်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်နေသည်။

၎င်းသည်ယခုနှစ်အတွင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစမတ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ HomeKit အထောက်အပံ့ဖြင့် Bosch သည်စမတ်နေအိမ်ရှိသောလူသစ်အုပ်စုသစ်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ နှင့် Smart အိမ်နိူးများအတွက်များစွာသောအသစ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ "နေ့ ... အတွက်စနစ်"

ဆက်ဖတ်ရန်